Hållbarhetsarbete på Dorre

Vi på Dorre tror på att göra skillnad genom att erbjuda köksprodukter som inte bara hjälper dig att förbereda läckra måltider, utan också tar hänsyn till vår planet och framtida generationer. Varje beslut vi tar har vi hållbarhetsaspekten i åtanke för både företaget och produkterna för att både Dorre och planet ska leva vidare. Vi har fortfarande mycket kvar att göra i vårt hållbarhetsåtagande men vi har en stark strävan av att bli bättre och arbetet har bara börjat.

Miljömedveten design:

Vi arbetar ständigt med att utveckla produkter och undersöker hur vi på bästa sätt kan använda oss av material som minimerar vår påverkan på miljön. Vi strävar alltid efter att våra produkter ska vara utformade för att vara långlivade och motstå slitage, vilket minskar behovet av frekvent utbyte. Ett tydligt exempel är att allt papp- & trämaterial ska t.ex. alltid vara FSC-certifierat.

Återvinningsbarhet:

Vi strävar efter att använda återvinningsbara material i våra förpackningar och produkter. Genom att göra det enklare för våra kunder att återvinna och minska avfallet hjälper vi till att minska vår kollektiva påverkan på avfallshanteringssystemen och bidra till en renare planet.

Produktion och logistik:

Vi strävar efter att minska våra utsläpp och energiförbrukning genom att optimera vår logistik och transport, inklusive val av mer miljövänliga transportsätt. Vår import av produkter tas med container via fartyg till Göteborgs hamn. Därifrån använder vi tågtransport och den absolut sista biten till vårat lager går med lastbil.

Hållbarhet i köket:

Vi är stolta över att erbjuda produkter som hjälper våra kunder att minska sitt eget miljöavtryck i köket. Vi strävar efter att endast använda produkter som har en lång livscykel och inget engångsmaterial. Våra produkter får en lång livslängd när du tar hand om  dem och följer skötselråden som följer med. Produkter som minskar behovet av engångsförbrukning, bidrar till en mer hållbar livsstil.

Hållbarhetsutbildning:

Vi tror att utbildning är en av nyckeln till att främja hållbara beteenden. Därför delar vi regelbundet tips och råd om hur våra kunder kan minska sin miljöpåverkan genom att ta hand om sina produkter istället för att byta ut dem, ett gott exempel på dessa är vår guide hur du slipar dina köksknivar.

Lokaler och fordon:

Vi arbetar för att göra våra egna lokaler och fordon så miljövänliga som möjligt. I våra lokaler använder vi till största delen LED-belysning för att minska energibehovet och inom kort installeras solceller på våra tak för bli mer självförsörjande på el. Vi har även till största del övergivit element som drivs av direktverkande el till mer effektiva luftvärmepumpar.

Vår fordonsflotta är till största delen eldrivet men i de fall vi inte har möjlighet till ren eldrift använder vi en hybridvariant för att minska koldioxidutsläppen och vår påverkan på planeten.

På Dorre ser vi inte bara hållbarhet som en trend, det är en övertygelse vi måste arbeta aktivt med. Vi är fast beslutna att skapa ett mer hållbart företag och en hållbar framtid, där köket är en plats där goda smaker möter medvetenhet om miljön. Tillsammans med våra leverantörer och kunder arbetar vi för att göra världen grönare, en måltid i taget.